Asiantuntija- ja työturvallisuus-palveluiden konsultointia, koulutusta ja neuvontaa yrityksille

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä turvallisuuskatselmus antaa runsaasti tietoa, joka auttaa tunnistamaan vaaroja ja riskejä sekä varautumaan niihin.

Katselmuksesta saat runsaasti uutta tietoa, jonka perusteella voit vahvistaa ja kehittää edelleen työpaikan turvallisuutta.